Forventningsafstemning

Et fantastisk redskab som egner sig til konfliktløsning samt afklaring af relationen mellem leder og medarbejdere imellem.

Før det første møde udfyldes et spørgeskema. Skemaet kan fortælle om forandringsparathed, styrker og begrænsninger i adfærd, samt hvad der forventes af hinanden.

På selve mødet tager man udgangspunkt i dette materiale og ud fra de tilbagemeldinger der kommer, udarbejdes en handlingsplan.

Vi har erfaring med at forventningsafstemning er et fantastisk effektivt redskab i mellemmenneskelige relationer.

Yderligere information får du ved at henvende dig til:
IB Persona v/Inger Bay på tlf.: +45 21 63 02 11 eller e-mail til info@ibpersona.dk.