Uddannelse

Train-The-Trainer

Ønsker du at få dybere kendskab til IB Personas koncept til brug i erhvervsmæssig sammenhæng?

Uddannelsen forudsætter, at du har gennemført kurset Ressourcer & Livskvalitet.

Uddannelsen tilrettelægges i samarbjede i forhold til de behov virksomheden har.

Du bliver certificeret til at undervise i konceptet samt anvende værktøjet PersonProfilen, der består af en adfærds- og fleksibilitetsbeskrivelse.

Et værktøj til at styrke samarbejdet og forstå, hvorfor vi mennesker reagerer som vi gør. Et værktøj til at få en åben, ærlig og udviklende dialog til fælles resultater.

Hele uddannelsesforløbet understøttes af øvelser og dialog.

Yderligere information får du ved at henvende dig til:
IB Persona v/Inger Bay på tlf.: +45 21 63 02 11 eller e-mail til info@ibpersona.dk.