PersonProfilen

PersonProfilen er et værktøj til selvforståelse.
IB Personas unikke værktøj bruges i alle kurser, og bygger på mange års adfærdsforskning.

Det unikke ved PersonProfilen er, at den baserer sig på, hvordan andre mennesker ser en person. Der holdes et spejl op, som viser, hvordan andre mennesker opfatter en, oplever ens adfærd og måde at være på.

Profilen giver adgang til dine “skjulte” ressourcer, således at disse kan anvendes til ny og fremadrettet personlig vækst. Et væsentligt mål er udvikling af dine indre ressourcer og forståelse for menneskelige relationer. Nogle af de områder, du vil få indgående kendskab til er:

  • Hvordan oplever andre mennesker din måde at være på?
  • Hvordan reagerer du på krav om forandring?
  • Hvordan opbygger du tillid?
  • Hvad er dine værdinormer, og hvordan arbejder du med dem?
  • Styres du af andre eller styrer du din egen tilværelse?
  • Hvordan reagerer du på stress?

Yderligere information får du ved at henvende dig til:
IB Persona v/Inger Bay på tlf.: +45 21 63 02 11 eller e-mail til info@ibpersona.dk.