SiriusPartner

“På kurset ‘Ressourcer & Livskvalitet’ fik jeg tid og ro til refleksion, det gav mig overskud til at træffe de rigtige valg.”

Asger Fredslund
SiriusPartner