Kursuskalender 2015

Ressourcer & Livskvalitet

EFTERÅR:
INDLEDENDE KURSUS: 16. – 20. NOVEMBER 2015
O
PFØLGNING: 28. – 29. JANUAR 2016

Tilmelding og yderligere information får du ved at henvende dig til:
IB Persona v/Inger Bay på tlf.: +45 21 63 02 11 eller e-mail til info@ibpersona.dk.