Samarbejde Gennem Tillid

“Kun gennem handling skaber vi forvandling”

Ofte oplever vi, at vi i samarbejdet med andre ønsker at ændre deres måde at være på.

Det kan ikke altid lade sig gøre! Vi kan kun ændre vores egen adfærd ved at lære at tænke anderledes og positivt.

I dette forløb lærer I at anerkende hinandens styrker og acceptere hinandens forskelligheder, og I får viden om, hvordan der skabes plads til teamets forskelligheder. I får redskaber, som kan sætte udviklingsprocesser i gang for såvel dig selv som for teamet.

Kurset kører som en proces, hvor instruktøren er katalysator for deltagerne. Gennem øget selvindsigt får I nogle “aha-oplevelser”, som I kan bruge i jeres dagligdag. Et tilsyneladende simpelt værktøj, men uhyre effektivt. Det kan bruges hver dag resten af dit liv i alle mellemmenneskelige relationer. Virksomheden får tilført mere positiv energi til opnåelse af endnu bedre samarbejdsresultater.
Kurset afholdes som både åbne og interne kurser.

Yderligere information får du ved at henvende dig til:
IB Persona v/Inger Bay på tlf.: +45 21 63 02 11 eller e-mail til info@ibpersona.dk.